Πηγές
1 Οι πληροφορίες σχετικά με τον πληθυσμό κάθε πόλης ή κοινότητας το 1960 προέρχονται από την επίσημη καταγραφή πληθυσμού του 1960 (Εκτυπώθηκε στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία, 1962)
2 Τα τοπωνύμια που χρησιμοποιούνται είναι αυτά που τυποποιήθηκαν από την Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, όπως αυτά αναγράφονται στο "Συνοπτικό Γεωγραφικό Λεξικό της Κύπρου" που συνέταξε η Επιτροπή (Εκτυπώθηκε στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία, 1982).
3 Τα τοπωνύμια μεταγράφηκαν στο Ρομανικό αλφάβητο σύμφωνα με το πιο κάτω σύστημα μεταγραφής το οποίο συμφωνήθηκε από κοινού από την Κυπριακή και την Ελληνική Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων, όπως αυτό εμφανίζεται στο "Συνοπτικό Γεωγραφικό Λεξικό της Κύπρου" του 1982:
Ελληνικοί Χαρακτήρες ή
οι Συνδυασμοί τους

Μεταγραφή Σημειώσεις
Α, α a
ΑΙ, αι ai
ΑΥ, αυ av (1)
af (2)
Β, β v
Γ, γ g
ΓΓ, γγ ng
ΓΚ, γκ gk
ΓΞ, γξ nx
ΓΧ, γχ nch
Δ, δ d
Ε, ε e
ΕΙ, ει ei
ΕΥ, ευ ev (1)
ef (2)
Ζ, ζ z
Η, η i
ΗΥ, ηυ iv (1)
if (1)
Θ, θ th
Ι, ι i
Κ, κ k
Λ, λ l
Μ, μ m
ΜΠ, μπ b (3)
mp (4) (5)
Ν, ν n
ΝΤ, ντ nt
Ξ, ξ x
Ο, ο o
ΟΙ, οι oi
ΟΥ, ου ou
Π, π p
Ρ, ρ r
Σ, σ, ς s
Τ, τ t
Υ, υ y
ΥΙ, υι yi
Φ, φ f
Χ, χ ch
Ψ, ψ ps
Ω, ω o

Σχόλια:

    (1) Πριν από τα σύμφωνα β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ και πριν από όλα τα φωνήεντα.
    (2) Πριν από τα σύμφωνα Θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ.
    (3) Στην αρχή της λέξης.
    (4) Στο μέσο της λέξης.
    (5) Στο τέλος της λέξης.

4 Οι αποστάσεις κάθε κοινότητας από τις πιο κοντινές πόλεις υπολογίστηκαν από τις συντεταγμένες τους όπως αυτές εμφανίζονται στο "Συνοπτικό Γεωγραφικό Λεξικό της Κύπρου".
5 Οι πληροφορίες ως προς το μέσο υψόμετρο και τον πληθυσμό του 1973 της κάθε πόλης και κοινότητας προέρχονται από την "Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια".
6 Οι πληροφορίες για τις εκκλησίες και τα εξωκλήσια κάθε κατεχόμενης πόλης και κοινότητας προέρχονται από τον κατάλογο των κατεχόμενων εκκλησιών που ετοιμάστηκε από τη Βυζαντινή Ακαδημία Κύπρου.
7 Οι πληροφορίες για τον αριθμό μαθητών που φοιτούσαν στα σχολεία των κατεχόμενων πόλεων και κοινοτήτων προέρχονται από τα επίσημα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας που φυλάγονται στο Κρατικό Αρχείου της Κύπρου. Οι πληροφορίες για τον αριθμό Δημοτικών Σχολίων και Γυμνασίων που λειτουργούσαν στις κατεχόμενες πόλεις και κοινότητες προέρχονται από τον επίσημο κατάλογο του Υπουργείου Παιδείας.