Χάρτης Κύπρου
Οδηγός στις Ελληνικές κοινότητες της Κύπρου που εκτοπίστηκαν παράνομα από τις εστίες τους σαν αποτέλεσμα της Τουρκικής Εισβολής της Κύπρου του Ιουλίου/Αυγούστου 1974 και της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής 37% του εδάφους του νησιού.

Για να αρχίσετε την περιπλάνηση σας, επιλέξτε μια από τις τέσσερις κατεχόμενες περιοχές.Copyright © 1997 - 2000, Λάρης Βραχίμης. Μπορείτε να στείλετε τις διορθώσεις, παρατηρήσεις ή εισηγήσεις σας στη διεύθυνση lvrahimis@logos.cy.net.
Best Greek Sites Phantis Award Startpoing Selected Site Awarded by FindLink